ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. BHXH TỈNH NINH THUẬN

           Địa chỉ: 24  Đường 16/4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

           Điện thoại:068.3826076  -  Fax: 068.3831800

           MS Thuế:4500324754

           Tài khoản:4900202943015 tại ngân hàng Nông nghiệp& PTNT Tỉnh Ninh Thuận

                              3741 mã QHNS: 1057607 tại Kho Bạc Tỉnh Ninh Thuận.

           Email:vanphongbhxhnt@bhxhninhthuan.gov.vn

           Website: http://www.bhxhninhthuan.gov.vn

2. BHXH TP PHAN RANG - THÁP CHÀM

           Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Bình,  TP PRTC, Ninh Thuận

           Điện thoại: 068.3838356

           MS Thuế:4500324899

           Tài khoản:4900202943025 tại Ngân hàng NN& PTNT TP. PRTC

           Email: 

3. BHXH HUYỆN NINH PHƯỚC

           Địa chỉ: Khu phố 5, TT Phước dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

           Điện thoại: 068.3864727

           MS Thuế:4500289450

           Tài khoản:4907202943065 tại Ngân hàng NN&PTNT  Ninh Phước

           Email: vanphongbhxhnt@bhxhninhthuan.gov.vn

4. BHXH HUYỆN NINH HẢI

           Địa chỉ: Khánh hiệp, Khánh Hải, Ninh hải, Ninh thuận

           Điện thoại:068.3873127

           MS Thuế:4500325042

           Tài khoản:4906202943057 tại Ngân hàng NN&PTNT Ninh Hải

           Email:

5. BHXH HUYỆN NINH SƠN

           Địa chỉ: Khu phố 3, TT Tân sơn, Ninh sơn, Ninh thuận

           Điện thoại: 068.3854378

           MS Thuế:4500332554

           Tài khoản:4905202943045 tại Ngân hàng NN&PTNT Ninh Sơn

           Email: vanphongbhxhnt@bhxhninhthuan.gov.vn

6.BHXH HUYỆN BÁC Ái

           Địa chỉ: Tà lú, Phước đại, Bác ái

           Điện thoại:0683.840129

           MS Thuế:4500392095

           Tài khoản:4909202943035 tại Ngân hàng NN&PTNT Bác ái

           Email: vanphongbhxhnt@bhxhninhthuan.gov.vn

7.BHXH HUYỆN THUẬN BẮC

           Địa chỉ: Thôn ấn đạt, xã lợi hải, Thuận bắc, Ninh Thuận

           Điện thoại: 3625118

           MS Thuế:4500319659

           Tài khoản:4900202943075 tại NHNN&PTNT( phòng giao dịch huyện thuận Bắc)

            Kho bạc:3741-mã QHNS 1097276 tại Kho Bạc huyện Thuận Bắc

           Email:

8.BHXH HUYỆN THUẬN NAM

           Địa chỉ: Khu phố 5, TT Phước Dân, Ninh Phước

           Điện thoại: 068.3750060

           MS Thuế:450459751

           Tài khoản:4907202943085 tại Ngân hàng NN&PTNT Ninh Phước

           Email:

 

 

 

 

 

Để gửi nội dung góp ý, liên hệ với chúng tôi qua mẫu thông tin dưới đây:
Họ và tên (*):
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
E-mail:
Nội dung (*):
 
  Nhập mã số hiển thị ở trên:
  
   
THÔNG TIN NỘI BỘ
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
© Copyright 2012 - Bản quyền thuộc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: số 01A Đường Hoàng Diệu, P.Tấn Tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3 826 076 - Fax: (0259) 3 831 800